dofinansowanie

 

ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług”


Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług w przedsiębiorstwie poprzez wypracowanie innowacji w postaci systemu informatycznego charakteryzującego się międzynarodowym poziomem innowacyjności. W tym celu beneficjent planuje zakup środków trwałych w postaci systemu wyświetlaczy, serwera oraz usług informatycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 221 650,00 PLN

Wartość projektu: 495 690,00 PLN


Fundusze Unijne