Warunki prenumeraty


Warunki prenumeraty

Prenumeratę można rozpocząć lub wypowiedzieć w dowolnym terminie (pisemnie, telefonicznie lub przez internet).

W przypadku braku rezygnacji, prenumerata jest automatycznie przedłużana na kolejny kwartał.

Mają Państwo możliwość uzyskania rabatu w przypadku zamówień powyżej:
- 5-9 czasopism 10% rabatu
- 10-15 czasopism 15% rabatu
- 16 i więcej czasopism 20% rabatu.

Rabat 5 % można również uzyskać w przypadku znalezienia nowego prenumeratora lub opłacenia rachunku za rok z góry.

Rachunki wystawiamy raz na kwartał (w połowie kwartału), po otrzymaniu należy niezwłocznie go opłacić w ciągu 14 dni, co jest warunkiem dalszej wysyłki (wszelkie niezbędne informacje do dokonania przelewu podane są na rachunku).

Informacje o cenach i możliwości prenumeraty innych nie wymienionych tytułów można uzyskać:

- pod numerem tel./fax: 030 77 39 18 64
- e-mailem: prenumerata@prasa-polska.com
- lub listownie na adres:
ADALMAR
Postfach 11 04 07
10834 Berlin

Zmiany czasopism zaprenumerowanych można robić pod koniec każdego kwartału (pisemnie, telefonicznie lub przez internet).

W przypadku zmiany adresu, klient zobowiązany jest do poinformowania o tym firmy ADALMAR na dwa tygodnie wcześniej.

Firma ADALMAR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny czasopisma w przypadku zmiany ceny polskiej.

Jeżeli Państwo akceptują warunki prenumeraty, prosimy o wybranie czasopism i złożenie zamówienia w dziale PRENUMERATA.